BMETE805403

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fúziós plazmafizika 1
A tárgy angol címe: 
Physics of Fusion Plasmas 1
A tárgy rövid címe: 
FúziósPlazmaFiz1
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE111064
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Elektrodinamika
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE152879
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Stat. fizika
Kizáró tantárgyak: 
Bevezetés a fúziós plazmafizikába (BMETE805312)
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Veres Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.05.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.07.04.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
elektrodinamika, statisztikus fizika, kísérleti fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Mérnök-fizikus szak Nukleáris technika moduljának kötelezően választható tárgya, más karok hallgatóinak szabadon választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Bevezetés, alapfogalmak, osztályozás, Debye hossz, plazmafrekvencia
2. Részecskék mozgása mágneses térben, a vezető centrum, egy~ és kétfolyadékos modell
3. Plazmák kinetikus elmélete, az eloszlásfüggvény értelmezése, Liouville-tétel, Boltzmann-egyenlet, Vlasov-egyenlet
4. Tér- és időskálák rendezése, drift-rendezés, MHD-rendezés, girációs rendezés
5. Plazmák magnetohidrodinamikai elmélete, az eloszlásfüggvény momentumai, a kinetikus egyenlet momentumai, megmaradási törvénye k, az elmélet lezárásának problematikája
6. Driftek a folyadékképben, MHD-drift közelítés és véges Larmor sugár effektusok
7. Általánosított Ohm-törvány, az MHD elmélet alkalmazásai
8. MHD hullámok, instabilitások
9. Transzport jelenségek
10. Elektromágneses hullámok terjedése plazmában (hullámegyenlet, hullámterjedés homogén/inhomogén közegben), a diszperziós reláció
11. Inerciális fúzió

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A kitűzott feladatok megoldása (félévente 2 feladat)
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga, + a kitűzött feladatok értékelése
Pótlási lehetőségek: 
lehetőség lesz a házifeladatok pótlására
Konzultációs lehetőségek: 
Személyesen előre egyeztetett időpontban, e-mailen folyamatosan
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Chen: Plasma Physics and Controlled Fusion (könyv)
Dolan:Fusion Research (könyv)
A szabályozott termonukleáris fúzió (jegyzet, KFKI)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
2
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
4
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Veres Gábor
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kfki-Rmki
Név: 
Gál Kinga
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kfki-Rmki
Név: 
Bencze Attila, Dunai Dániel
Beosztás: 
tudományos segédmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kfki-Rmki
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: