BMETE809406

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fúziós diagnosztika
A tárgy angol címe: 
Diagnostics in Fusion Devices
A tárgy rövid címe: 
FúziósDiagn
2
0
1
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE805403
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
FúziósPlazmaFiz1
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE805404
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
FúziósPlazmaFiz2
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE804334
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MüszakiDiagn
Kizáró tantárgyak: 
Plazma diagnosztika (plasma diagnostics)
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pór Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.01.03.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.01.17.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
fúziós alapok, diagnosztikai ismeretek, statisztika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fúziós alapokkal rendelkező mérnök és fizikus MSc, és PhD hallgatóknak, szabadon válaszható
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Fúziós elméleti alapok ismétlése, és számítások, Transzport jelenségek a tokamakban, Mágneses hidrodinamika, stabilitás, egyesített továbbfejlesztett tokamak fizika; Alfvén hullámok és instabilitások; Mágneses diagnosztikák: Rogowski és Mirnov tekercsek, Ha lo áram érzékelők;
Neutron diagnosztikák: Gamma spektrométerek, neutron fluxus monitorozás, Kallódó alfarészecske detektorok, nagyfelbontású neutron spektrométer; Optikai és infravörös diagnosztikák: Lítium beam spektroszkópia, Thomson szórás, bolometerek, polarizációs diag nosztika, Spektroszkópiák: Töltéscsere spektroszkópia, H-alfa sugrázás, Ultraibolya spektroszkópia, Lágy röntgen sugárzás spektroszkópia, Fűtőáram
spektroszkópia; Mikrohullám: ECE, Reflektometria, interferometerek, Látható fény: Infravörös kamerák, termoelemek, Langmuir p róba,
Pormonitorok, Gyors TV kamerák. Pellet diagnosztika.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
mérésfeldolgozás
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
amíg nincs kész a mérésfeldolgozás, és pótvizsga
Konzultációs lehetőségek: 
hetente, csütörtökön 14-16h
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
cikkek amelyeket kiosztunk a hallgatóknak
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
8
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
98
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Pokol Gergő
Beosztás: 
phd hallgató
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Bme Nti
Név: 
Dr. Pór Gábor
Beosztás: 
docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Bme Nti
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: