BMETE809407

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fúziós berendezések
A tárgy angol címe: 
Fusion Devices
A tárgy rövid címe: 
FúziósBerendezés
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE805403
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
FúziósPlazmaFiz1
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE805404
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
FúziósPlazmaFiz2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pór Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.01.03.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.01.17.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
fúziós plazmafizika, MHD
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fúziós alapokkal rendelkező mérnök és fizikus MSc, és PhD hallgatóknak, szabadon válaszható
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy a Fúziós plazmafizika I tárgyra építve ismerteti az előtanulmányok során megismert plazmafizikai alapismeretek alk almazásait toroidális geometriájú berendezésekben, valamint ismerteti a mai fúziós berendezések működésének fizikai, technikai és technológiai alapjait
A termonukleáris fúzió magfizikai alapjai. Tehetetlenségi összetartású rendszerek: direkt és indirekt meghajtás. Mágnesesen ö sszetartott plazmák: lineáris pinchek, toroidális berendezések, tokamakok, stellarátorok. Egyrészecske pályák, driftek. A mágneses tér szerkezete axiálszimmetrikus rendszerekben, a rotációs transzformáció, a biztonsági tényező, fluxus felületek, koordináta transzformációk. Toroidális rend szerek egyensúlya és
stabilitása. A Grad-Safranov egyenlet. Plazmahullámok toroidális geometriában. MHD és kinetikus instabilitások, transzport, Braginskii egyenletek.
Plazma-fal kölcsönhatás, a határréteg plazma. A legjelentősebb fúziós kísérleti berendezések (ITER, JET, Wendelstein 7 -X, JT-60U, ASDEX-U)
felépítése és működése.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
nincs
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
pórvizsga
Konzultációs lehetőségek: 
hetente az RMKI-ban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
John Wesson: Tokamaks (Oxford Science Publications, 2006)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
14
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
66
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Veres Gábor
Beosztás: 
tud.főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kfki Rmki
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: