BMETE80AE01

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomenergetikai alapismertek
A tárgy angol címe: 
Basics of Atomenergetics
A tárgy rövid címe: 
AtomEnergAlapism
3
2
0
f
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AE00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MagNeutronFiz
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MűszakiHőtan
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Csom Gyula
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
prof. emeritus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.04.14.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.05.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematika, fizika, mag- és neutronfizika, mechanika, műszaki hőtan
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Gépészmérnöki Kar Energetikai mérnök szakának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Előadás: Az atomenergetika története napjainkig. Reaktorfizikai alapok: sokszorozási tényező, kritikusság feltétele, kritikus tömeg; reaktivitás;
homogén, heterogén reaktorok; neutronfluxus-eloszlás a reaktorban; reaktorkinetikai alapok, reaktorszabályozás; üzemanyagkiégés, kiégett üzemanyag összetétele, reaktormérgezettség. Reaktortechnikai alapok: a reaktor szerkezeti felépítése, reaktortípusok; fűtőelem, fűtőelemköteg, aktív zóna, reaktortartály, szabályozási megoldások. A reaktor hőtechnikájának alapjai: A teljesítménysűrűség és annak térbeli eloszlása a reaktorban; reaktorhűtés, hőmérséklet-eloszlások, remanens hő. Sugárvédelmi alapok: az üzemelő és a leállított reaktor mint sugárforrás, biológiai
védelem, a radioaktív sugárzás hatása az élő szervezetre és a különböző anyagokra. Az atomerőmű felépítése és berendezése: Az atomerőmű
típusai és lehetséges hőkapcsolási sémái; a primer és a szekunder köri főberendezések; a VVER-440-nel épített atomerőmű fő jellemzői, konténment. Az atomerőművek nukleáris biztonsága: a nukleáris biztonságot meghatározó tervezési és üzemeltetési jellemzők; a belső (inher ens) biztonság jelentése; mélységi védelem, műszaki gátak. Nagy atomerőmű-balesetek. Az atomerőművek környezeti hatásai: folyékony, légnemű kibocsátások, radioaktívhulladék-menedzsment. Az atomerőművi villamosenergia-termelés gazdaságossága: az egységköltség és annak belső szerkezete; az atomerőmű és az ellátásbiztonság kapcsolata. Az atomerőmű helye az együttműködő villamosenergia-rendszerben. Az
atomenergia-rendszer felépítése és fő elemei.
Gyakorlat: Reaktorfizikai számítások: sokszorozási tényező, reaktivitás, neutronfluxus, kétszerezési idő, konverziós tényező, xenonmérgez ettség számítása. Hőtechnikai számítások: teljesítménysűrűség (térfogati, felületi, lineáris), hőmérséklet-eloszlás, remanens hő számítása. Sugárvédelmi számítások: felezési vastagság, felezési felületi sűrűség meghatározása, dozimetriai számítások. Villamosenergia-egységköltség számítása.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Félévközi zárthelyik száma: 3
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Aláírás: Igazolatlan hiányzások száma<3Zh1>1, Zh2>1, Zh3>1Félévközi jegy: (Zh1+Zh2+Zh3)/3
Pótlási lehetőségek: 
Pótlás és javítás: a zárthelyit követő 2. héten (legkésőbb)
Konzultációs lehetőségek: 
Minden héten egy adott időpont kerül kijelölésre.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Dr. Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana I. kötet: A reaktorfizika és –technika alapjai, Műegyetemi Kiadó, 1997
Dr. Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana II. kötet: Energetikai reaktorok üzemtana I. és II. rész, Műegyetemi Kiadó, 2005
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
70
Félévközi felkészülés órákra: 
30
Felkészülés zárthelyire: 
30
Zárthelyik megírása: 
5
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
155
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Csom Gyula
Beosztás: 
prof. emeritus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: