BMETE80AE02

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Reaktorfizika mérnököknek
A tárgy angol címe: 
Reactorphysics for Engineers
A tárgy rövid címe: 
ReaktorfizMérnök
3
1
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika A2
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AE00
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MagNeutronFiz
3.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AE01
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
AtomEnergAlapism
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Makai Mihály
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.04.27.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.05.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kvantummechanika, statisztikus fizika, matematikai analízis, statisztika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Gépészmérnöki Kar, Energetikai mérnök szak, Atomenergetika szakirány kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

a) Alapfogalmak: hatáskeresztmetszet, szabad úthossz, szórási, rugalmatlan szórási és hasadási magfüggvény, neutronfluxus, neutr onáram, reakciógyakoriság, nettó kifolyás.
b) Diffúzióelmélet, Fick-törvény, diffúzióegyenlet folytonos energiaváltozóval. Időfüggő és időfüggetlen esetek, sokszorozási tényező mint sajátérték.
c) Reaktorfizika alaptétele, egycsoport-elmélet, anyagi és geometriai görbületi paraméter, a kritikusság feltétele. Diffúzióegyenlet megoldása egyszerű geometriákban.
d) Neutronok lassulása, rugalmas szórási magfüggvény meghatározása, lassulási sűrűség, lassulási modellek. Rezonanciaabszorpció, Doppler- effektus. Rezonanciaintegrál homogén és heterogén közegekben. Termalizáció. Neutronspektrum
e) Sokcsoport- és kevéscsoport-diffúziós közelítés. Kevéscsoport-diffúzióegyenlet numerikus megoldása.
f) Pontkinetikai egyenlet. Reciprokóra egyenlet. A reaktivitás mérésének módszerei. Reaktivitástényezők. A reaktor megszaladása. g) Kiégés. Urán- és tóriumlánc. A nehéz elemek kiégése. Konverziós tényező. Hasadási termékek felhalmozódása, Xe-effektus.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az előadásokon, évközi feladatok rendszeres megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A feladatokat folyamatosan lehet megoldani, pótlásra nincs szükség
Konzultációs lehetőségek: 
igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szatmáry Zoltán: Bevezetés a reaktorfizikába, Akadémiai Kiadó, 2000
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
30
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
34
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szatmáry Zoltán
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Bme Nti
Név: 
Dr. Makai Mihály
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Bme Nukl. Techn. Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: