BMETE80AE05

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomerőművek
A tárgy angol címe: 
Nuclear Power Plants
A tárgy rövid címe: 
Atomerőművek
3
1
0
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AE03
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
AerőmTermHidr
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egy. docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.04.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.05.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Áramlástechnikai gépek, kalorikus gépek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Gépészmérnöki Kar, Energetikai mérnök szak, Atomenergetika szakirány kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

II., III. és IV. generációs atomerőművek bemutatása.
Különböző típusú atomerőművek elvi hőkapcsolási sémáinak összehasonlítsa.
A nyomottvizes atomerőművek hősémájának részletes vizsgálata, termodinamikai jellemzésük.
Az energiaátalakítási folyamatban alkalmazott primer és szekunder köri főberendezések és rendszerek részletes bemutatása (fővízkör, gőzfejlesztők, nyomástartó rendszer, telítettgőz-turbinák, cseppleválasztók, szivattyúk, elzáró szerelvények stb.), termodinamikájuk elemzése. A primer és szekunder körben jelentkező korróziós és eróziós folyamatok bemutatása, csökkentésük lehetőségei.
Primer és szekunder köri vízüzem alapelvei, gyakorlati megvalósítása, vízkezelő rendszerek és berendezések. Bórsavas szabályozás következményei a vízüzemre.
Levegőtisztító- és szellőző rendszerek.
Technológiai berendezéseket befogadó épületek és helyiség-rendszerek kialakításának szempontjai, a gyakorlatban alkalmazott megoldások összehasonlítása.
Vezénylőterem kialakítása, az ergonómiai és a balesetkezelési szempontok érvényesítése.
A villamos berendezésének kiépítésének speciális szempontjai (pl. tűz-, sugár- és földrengés-védelem). Különböző típusú üzemi és üzemzavari hűtőrendszerek.
Az atomerőmű-telepítés szempontjai.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
két zárthelyi dolgozat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli és szóbeli vizsga (jeles 85% felett, jó 70%felett, közepes 55% felett, elégséges 40% felett)
Pótlási lehetőségek: 
zárthelyi után két héten belül
Konzultációs lehetőségek: 
az előadóval egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Büki Gergely: Erőművek, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004
T.H. Margulova: Atomerőművek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
28
Zárthelyik megírása: 
6
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
36
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
egy.docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Csom Gyula
Beosztás: 
prof.emeritus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Vajda Nóra
Beosztás: 
egy.docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: