BMETE80AE06

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nukleáris méréstechnika
A tárgy angol címe: 
Nuclear Measurement Techniques
A tárgy rövid címe: 
NukleárisMérTech
1
0
1
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AE00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MagNeutronFiz
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AE07
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KörnySugVéd
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
ElektronikaAlk
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.04.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.05.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Magfizikai alapismeretek, elektronikai alapismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Gépészmérnöki Kar, Energetikai mérnök szak, Atomenergetika szakirány kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

- Elemi részecskék csoportosítása. Sugárzások és anyag kölcsönhatása.
- A részecskedetektálás alapelvei.
- Detektorok általános jellemzői. Detektorok csoportosítása típus és felhasználás szerint.
- Gázionizációs detektorok: ionkamrák, proporcionális számlálók, GM csövek. Működési elv. Karakterisztikák. Alkalmazások.
- Szcintillációs detektorok, működési elvük szerves és szervetlen kristályoknál, szcintillátor anyagok. Kis és nagy méretű kris tályok, alkalmazások.
- Félvezető detektorok, típusok, alkalmazási területek.
- Spektroszkópiai alapismeretek, a különböző spektroszkópiai alkalmazások detektortípusai.
- Neutronok detektálása: alapelvek, detektortípusok, alkalmazások.
- Nukleáris létesítményekben használatos detektortípusok. Ex-core és in-core detektorok.
- Dozimetriai detektorok működési elvei.
- Speciális detektorok.
- Különleges méréstechnikai módszerek. Kis és nagy aktivitások mérése.
- A méréskiértékelés matematikai statisztikai alapjai.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadó a megbeszélt időpontokban a hallgatók rendelkezésére áll.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Bódizs Dénes: Nukleáris méréstechnika (jegyzet, kézirat formájában)
Kiss Dezső: Nukleáris technika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984.
G.F. Knoll: Radiation detection and measurement. Wiley, New York, 1989.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
NTI
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: