BMETE80AE07

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Környezeti sugárvédelem
A tárgy angol címe: 
Nuclear Environmental Protection
A tárgy rövid címe: 
KörnySugárVéd
2
0
1
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zagyvai Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.04.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.05.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
egyszerű differenciálegyenletek, valószínűségszámítás alapjai, általános fizikai és kémiai alapismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Gépészmérnöki Kar, Energetikai mérnök szak, Atomenergetika szakirány kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A radioaktivitással kapcsolatos alapismeretek összefoglalása. Az ionizáló sugárzás és az anyagi közeg közti kölcsönhatások. A sugárzási energia fizikai, kémiai, biokémiai és biológiai hatása. Az ionizáló sugárzások hatása az élő szervezetekre, az emberre. Dózisdefiníciók. Dózis számítása és
mérése. Külső és belső sugárterhelés. A radioaktív nuklidok terjedése az élő szervezetekben. A sugárvédelem alapelvei. A dóziskorlátozási rendszer. Sugárvédelmi szabályozás. Az emisszió és az immisszió kapcsolata. Műszaki sugárvédelem. Baleseti helyzetek kezelése . A természetes radioaktivitás előfordulása a szervetlen és az élő környezetben. A lakosság természetes sugárterhelésének összetevői. Radioizotópok orvosi
alkalmazásai – diagnosztika és terápia. Mesterséges radioizotópok előállítása, kikerülésük a környezetbe - radioaktív hulladékok. Radioaktív
szennyezések terjedése a levegőben, a talajban, felszíni álló- és folyóvizekben, geológiai rendszerekben. Folyamatos működésű környezeti monitorozó rendszerek felépítése, működési elvük és alkalmazásaik.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
-
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A vizsga utáni héten
Konzultációs lehetőségek: 
a tárgy előadójánál hetente egy alkalommal szorgalmi- és vizsgaidőszakban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Virágh E.: Sugárvédelmi ismeretek (BME Mérnöktovábbképző Intézet 1990.)
Kanyár B. és munkatársai: Radioökológia és környezeti sugárvédelem (Veszprémi Egyetemi Kiadó 2000.)
A Nukleáris Technikai Intézet honlapján szereplő anyagok
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zagyvai Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: