BMETE80AE09-v0

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Laboratóriumi mérések 1
A tárgy angol címe: 
Laboratory Measurements 1
A tárgy rövid címe: 
LaborMérések1
0
0
3
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AE00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MagNeutronFiz
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AE01
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
AtomEnergAlapism
3.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AE07
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KornySugVed
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zsolnay Éva
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.04.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.05.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Sugár- és környezetvédelem, Mag- és neutronfizika, Reaktorfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Gépészmérnöki Kar, Energetikai mérnök szak, Atomenergetika szakirány kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy keretében 14 db különböző laboratóriumi mérést végeznek a hallgatók, egyenként három óra terjedelemben az alábbi t artalommal:

1) Sugár- és környezetvédelem: Neutron- és gamma--dózisteljesítmény mérések; Környezeti aktivitás meghatározása, Egésztest számlálás (3 db mérés).

2) Mag- és neutronfizika, Reaktorfizika: Különböző típusú nukleáris detektorok vizsgálata, Termikus neutronfluxus meghatározása aktiv ációs módszerrel, Külöböző anyagok neutron- és gamma- védelmi tulajdonságainak vizsgálata, Későneutron paraméterek mérése és uránkoncentráció meghatározása, Üregeffektus mérése, Neutronabszorbensek reaktivitás-értékességének meghatározása, Termikus diffúzióshossz mérése, Reaktor- üzemeltetési gyakorlat (11 db mérés).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Jegyzőkönyvek elkészítése a tárgyfeleleős oktató által megadott szempontok szerint
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Minden mérési jegyzőkönyvnek elfogadottnak kell lenni.
Pótlási lehetőségek: 
Pótmérés végzése maximum egy alkalommal
Konzultációs lehetőségek: 
Konzultáció a mérést vezető oktatóval, megegyezés szerinti időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Az egyes mérési kurzusok beindulása előtt a hallgatók mérési útmutatókat kapnak, amelyek az aktuális mérések elméle
hátterének rövid összefoglalását tartalmazzák, továbbá a mérés menetét és kiértékelését ismertetik.
Javasoljuk továbbá a megfelelő tárgykörökhöz az előadásokon ajánlott irodalom áttekintését.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
28
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zsolnay Éva
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Bme Nukl. Techn. Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: