BMETE80AE13

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nukleáris elektronika
A tárgy angol címe: 
Nuclear electronics
A tárgy rövid címe: 
NukElektronika
1
0
1
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
EletronikAlkalm
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pór Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.04.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.05.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elektronika és alkalmazások tantárgy, Méréstechnika és Jelfeldolgozás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Gépészmérnöki Kar, Energetikai mérnök szak, Atomenergetika szakirány kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Bemutatjuk az elektronika elemi építőköveit jelentő alapkapcsolásokkal, mint az elemi erősítő, a Smitt trigger, foglalkozunk a Miller effektus és a koincidencia áramkörök működési elvével.
A gyakorlati rész során a hallgatók maguk is építenek egy működő elektronikai kapcsolást (pl. billenő áramkört).
A tantárgy nagyobb részét a nukleáris láncokban alkalmazott elektronikai módszerek megismerése jelenti, ami tartalmazza: a de tektorok illesztését, a jelformálást, a differenciáló, integráló erősítők alapjait és módszertanát, valamint bemérését, a töltésérzéke ny erősítőket, az analóg- digitál átalakítókat, a jel áram és frekvencia átviteli formáit, a jelátvitelt, a jel/zajviszonyok megh atározását. Feldolgozástechnika előkészítéseként oktatjuk a beütésszám számlálást és holtidő problémáit, a koincidencia áramkörök gyakorlatát, neutron- és más sugárzás mérőláncok felépítését. Foglalkozunk a különböző típusú analizátorokkal, és adatgyűjtő rendszerekkel.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
laborjegyzőkönyvek határidőre történő kidolgozása és benyújtása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Valamennyi jegyzőkönyvnek elfogadottnak kell lenni
Pótlási lehetőségek: 
egy pótmérési lehetőség
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Victor H. Grinich-Horoce G.T.: Példák intergárlt áramkörök alkalmazására
I.D. Long: Korszerű elektronikus áramkörök tervezése, Műszaki K. 1972
Herpi. K.: Analóg áramkörök Műszaki K. 1986.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
14
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
66
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pór Gábor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Bme Nukl. Technika Tanszék
Név: 
Berta Miklós
Beosztás: 
egy. tanársegéd
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Bme Nukl. Technika Tanszék
Név: 
Dr. Sükösd Csaba
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Bme Nukl. Technika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: