BMETE80AE18

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Speciális laboratórium
A tárgy angol címe: 
Special Laboratory Practice
A tárgy rövid címe: 
SpeciálisLabor
0
0
3
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Dóczi Rita
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.02.06.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.02.19.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Gépészmérnöki Kar Energetikai mérnöki BSc szak Atomenergetika szakirányának tárgya -- a diplomatervezését megelőző, arra felkészítő labor
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A félév során az alábbi választékból kerülnek mérések a programba, a hallgatók által választott diplomaterv tematikájának megfelelően.
1. Neutronfluxuseloszlások mérése (makro és mikroeloszlások, azimutális, radiális és axiális irányú eloszlások)
2. Spektrális paraméterek mérése a reaktorzónában
3. Termikus neutronfluxus mérése
4. Neutronabszorbensek reaktivitás-értékességének mérése
5. Üregeffektus mérése, Termikusneutronok diffúziós hosszának mérése
7. Későneutron paraméterek mérése, uránkoncentráció meghatározása
8. Mérések szubkritikus rendszeren, kritikussági kísérlet a reaktoron
9. Neutrondózis meghatározása néhány csoportos neutronspektrum mérés alapján
10. Neutronaktivációs analízis
11. Nukleáris detektorok paramétereinek vizsgálata
12. Külöböző anyagok neutron- és gamma- védelmi tulajdonságainak vizsgálata
13. Szabályzórúd kalibrálása szubkritikus rendszeren
14. Feyman-alfa mérés
15. 235U/238U arányának meghatározása az urán hasadási termékeinek elemzése alapján

Követelmények szorgalmi időszakban: 
mérési jegyzőkönyvek készítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli beszámoló a végzett munkáról
Pótlási lehetőségek: 
félév végén egy pótmérési lehetőség biztosítva
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Mérési útmutatók nyomtatott és elektronikus formában
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
22
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
26
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zsolnay Éva
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: