BMETE80AF40

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Plazmahullámok és alkalmazásuk RF fűtésre
A tárgy angol címe: 
Plasma Waves and Applications to RF Heating
A tárgy rövid címe: 
PlazmahullámokÉsAlkRFFűtésre
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pokol Gergő
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.07.06.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.08.10.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elektrodinamika, vektoranalízis plazmafizika alapfogalmai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választó tárgy fizikus és mérnökök hallgatóknak (előadó: Professor Miklos Porkolab, MIT)
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Elektromágneses hullám terjedése hideg mágnesezett plazmában2. A tetszőleges irányú terjedés diszkussziója: diszperziós reláció és a Clemmow-Mullaly-Allais (CMA) diagram3. Elektrosztatikus hullámok a hideg plazma határesetben, Trivelpiece-Gould módusok (alsó hibrid és felső hibrid hullámok) és rezonancia kúpok4. A hullámterjedés kinetikus elmélete5. Elektromágneses hullámok diszperziós relációja forró mágnesezett plazmában1. Theory of electromagnetic wave (EM) propagation in a cold, magnetized plasma2. Discussion of arbitrary angles of propagation: dispersion relationship and the Clemmow-Mullaly-Allis (CMA) diagram. 3. Electrostatic waves in the cold plasma limit; Trivelpiece –Gould modes (lower hybrid waves and upper hybrid waves) and resonance cones.4. Kinetic theory of wave propagation5. Dispersion relationship of electromagnetic waves in a hot magnetized plasma

Követelmények szorgalmi időszakban: 
olvasmányok, házi feladatok, zárthelyi dolgozat
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Személyes konzultációk az előadóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Miklos Porkolab: Plasma waves
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
16
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
4
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Professor Miklos Porkolab
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MIT Department Of Physics
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: