BMETE80AF46

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Oktatóreaktor üzemeltetési ismeretek
A tárgy angol címe: 
Training Reactor Operation
A tárgy rövid címe: 
OktatóreaktorÜzemeltetésiIsm
2
0
2
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AF33
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Reaktorfizika
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE80BE05
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Reaktorfizika mérnököknek
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Horváth András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
mesteroktató
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2023.09.04.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2023.09.05.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Magfizikai, neutronfizikai, sugárvédelmi alapismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A fűtőelemek, fűtőelemkötegek felépítése és fő jellemzői. A fűtőelemek hőtechnikai jellemzése. Irányítórendszer.
Reaktorteljesítmény mérése, neutrondetektorok.
Az alkalmazott szerkezeti anyagok és azok sugárkárosodása, anyagok felaktiválódása.
Izotóptermelés. Biológiai védelem, a legfontosabb biológiai védelmi anyagok.
A radioaktív szennyezés lehetséges forrásai.

Az Oktatóreaktor sugárvédelmi rendszere. Dóziskorlátok a jogszabályokban és az Oktatóreaktorban.
Személyi dozimetria az Oktatóreaktorban. Az Oktatóreaktorban rendszeresített sugárvédelmi műszerek.
Kibocsátások ellenőrzése az Oktatóreaktornál. A radioaktív hulladékokkal kapcsolatos teendők.
A környezet radioaktivitásának ellenőrzése az Oktatóreaktornál.
Műszaki sugárvédelem, védekezés az egyes sugárzástípusok ellen. A létesítményi sugárvédelem hatósági ellenőrzése. A zárt sugárforrásokkal, illetve nyitott radioaktív anyagokkal végzett munka sugárvédelmi feltételei. A sugárvédelemhez kapcsolódó adminisztráció. Teendők rendkívüli helyzetekben (dekontaminálás, sugársérültek ellátása).
Az Oktatóreaktorban érvényes általános sugárvédelmi előírások és azok indokai.

Nukleáris mérőláncok felépítése, főbb jellemzői. Technológiai mérőláncok jellemzői. BV és szabályzórudak jellemzői (anyag, méret, értékesség stb.). A logikai rendszer vázlatos felépítése.

Az izotóp készítő-kezelő rendszer, annak berendezési tárgyai és kezelési szabályai.
A vízszintes besugárzó csatornák kialakítása és kezelési szabályai. A besugárzó alagút kialakítása és kezelési szabályai. A primer kör felépítése, berendezési tárgyai. A szekunder kör felépítése és berendezési tárgyai.

Biztonságvédelmi jelzések és következményei. Villamos betáplálás kimaradása - az esemény észlelése,
az ügyeletes szolgálat teendői.  Hűtőközeg-áramlás elvesztése - az esemény észlelése, az ügyeletes szolgálat teendői.
Hűtőközeg-vesztés (LOCA) - az esemény észlelése, az ügyeletes szolgálat teendői. A BEIT célja és rendeltetése.
Az Oktatóreaktor sajátosságai a BEIT szempontjából. Potenciális veszélyforrások az Oktatóreaktorban.
A baleset-elhárítási szervezet felépítése és feladatai. A riasztási rend.
A létesítményen kívüli tájékoztatás és a lakossági tájékoztatási terv.
 A nukleáris veszélyhelyzet értékelése és besorolása. Sugárvédelmi és egészségügyi intézkedések baleset esetén.
A baleset-elhárítás során rendelkezésre álló eszközök és műszerek. A BEIT VU információtartalma .

A reaktor indítását megelőző tevékenységek, valamint a nukleáris indítással összefüggő szabályok, korlátok,
ellenőrzések és a korlátok sérülésekor elvégzendő műveletek.
A reaktor teljesítmény-változtatásával és leállításával összefüggő szabályok, korlátok,
ellenőrzések és a korlátok sérülésekor elvégzendő műveletek.
A hibátlan és sérült fűtőelemek kezelésére és tárolására vonatkozó szabályok, korlátok és ellenőrzések.

A primer vízkörrel összefüggő szabályok, korlátok, ellenőrzések és a korlátok sérülésekor elvégzendő műveletek.
A szekunder hűtőhurokkal és a hulladékvíz-kezelő rendszerrel összefüggő szabályok, korlátok és ellenőrzések.
A kísérleti berendezésekkel összefüggő szabályok, korlátok, ellenőrzések és a korlátok sérülésekor elvégzendő
műveletek. Az épületgépészeti berendezésekkel összefüggő szabályok, korlátok és ellenőrzések.
Öregedéskezelés. A szolgálat ellátásának általános szabályai. Az ügyeletes operátorra vonatkozó szabályok.
Az ügyeletes másodoperátorra vonatkozó szabályok. Az ügyeletes dozimetrikusra vonatkozó szabályok.
Az ügyeletes elektronikusra vonatkozó szabályok. Az ügyeletes mechanikusra vonatkozó szabályok.
A kísérleti munkák szabályai és a kísérleti engedélyekkel kapcsolatos előírások. Az üzemi feljegyzések és dokumentumok rendszere. A helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolása.

A tűzvédelemmel összefüggő személyi feladatok. A tűzveszélyes tevékenységek és engedélyezésük.
A tűz megelőzésével, oltásával kapcsolatos feladatok. A helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi előírások helyiségenként.
A közlekedési és menekülése utak. A tűzriadó terv. Teendők rendkívüli helyzetekben. 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Személyes jelenlét az órákon
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Oktatóval egyeztetett időpontban.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
20
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
46
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Horváth András
Beosztás: 
mesteroktató
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szieberth Máté