BMETE80AX23

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nemlineáris dinamika
A tárgy angol címe: 
Nonlinear Dynamics
2
0
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX07
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika A3
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE90AX09
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Matematika A3
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMETE90AX10
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
Matematika A3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Károlyi György
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2012.04.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2012.05.04.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Dinamikai alapismeretek, közönséges differenciálegyenletek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Választható tárgy mérnökhallgatóknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Newtoni mechanika alapfogalmai. Cauchy-átírás, példák.
2. Dinamikai rendszerek fogalma. Konfigurációss tér, fázistér. Határciklus fogalma.
3. Dinamikai rendszerek fixpontja, azok stabilitása. Példák. Attraktorok, repellorok, invariáns sokaságok.
4. Lagrange-féle elsőfajú mozgásegyenletek, D'Alambert-elv.
5. Kényszerek osztályozása, általánosított koordináták.
6. Lagrange-féle másodfajú mozgásegyenletek. Szimmetriák és megmaradó mennyiségek. Példák.
7. Hamilton-féle mozgásegyenlet, példák.
8. Kanonikus transzformáció. Kolmogorov-Arnold-Moser-tétel.
9. Káosz konzervatív rendszerekben, példák.
10. Fraktálok, dimenziók.
11. Disszipatív rendszerek. Fázistérfogat összehúzódása. Különös attraktorok.
12. Káosz jellemzése: Lyapunov exponensek. Lyapunov exponensek és a fázistér összehúzódása. Előrejelzés időkorlátja.
13. Tranziens káosz.
14. Kaotikus rendszerek számítógépes modellezése.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Választható jelleggel beszámoló megadott témakörből vagy kidolgozandó önálló feladat.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerinti pótlási lehetőségek.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tél, Gruiz: Kaotikus dinamika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.
Budó: Mechanika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
10
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Károlyi György
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
BME Nukleáris Technikai Intéze
A tanszékvezető neve: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy adatlapja PDF-ben: