BMETE80BE18

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Anyagvizsgálatok atomerőművekben
A tárgy angol címe: 
Material Testing in NPPs
A tárgy rövid címe: 
BMETE80BE18
2
0
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMEGEMTBEA1
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Anyagok az energetikában
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kiss Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.10.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.03.04.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Anyagszerkezettan
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikai mérnöki BSc szak Atomenergetika specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja, hogy az atomerőművekben alkalmazott roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárások elméletének és gyakorlatának az alapjait bemutassa a hallgatók számára. Ezáltal a tárgyat elvégző hallgatók alapvető ismereteket szereznek a radioaktív atomerőművi környezetből adódó speciális körülményekről, amelyeket figyelem-be kell venni atomerőművekben zajló anyagvizsgálatok során.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Igazolt részvétel az előadások 70%-án (jelenléti katalógus), és egy zárthelyi dolgozat.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
az előadóval egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Az előadások a tárgy honlapjáról letölthető jegyzetei
Dr. Aszódi Attila, Bácskai Péter István, Dr. Gémes György András, Kiss Attila, Dr. Pór Gábor Géza, Bevezetés az atomerőművi anyagvizsgálatokba, BME egyetemi elektronikus jegyzet, 2016.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
42
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
egetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Lévai Ferenc
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Vajda Nóra
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs