BMETE80MD03

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nukleáris technika laboratórium
A tárgy angol címe: 
Nuclear Techniques Laboratory
0
0
4
f
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Dóczi Rita
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.01.09.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2015.05.05
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Alapvető fizikai ismeretek, matematikai analízis, magfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A BME-UDE együttműködés keretében érkező hallgatók kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Kritikussági kísérlet. Üregegyüttható mérése. Neutronaktivációs analízis. Termikus neutronfluxus mérése. Későneutron-paraméterek meghatározása. Sugárvédő anyagok vizsgálata. Neutron és gammadózisteljesítmény meghatározása. Xenon- és szamáriummérgezettség
vizsgálata szimulátorral. Reaktivitástényezők vizsgálata szimulátorral. Vizsgálatok az APROS rendszerkóddal. Term ohidraulikai mérések a TRATEL
mérőkörön. Vizsgálatok a PIV berendezés segítségével.

Critical experiment. Measurement of void coefficient. Neutron activation analysis. Determination of the values and spatial distribu tion of thermal neutron flux. Measurement of delayed neutron parameters. Study of shielding materials. Measurement of neutron and g amma dose rate. Analysis of xenon and samarium poisoning on simulator. Measurement of reactivity coefficients on simulator. Analyses with the APROS sy stem code. Thermal hydraulics measurements on the TRATEL device. Particle Image Velocimetry.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A jegy megszerzésének feltétele a mérési gyakorlaton való részvétel és az ezekre vonatkozó jegyzőkönyv beadása. A hiányzás a pótlási héten pótolható.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetett időpontban
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
38
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
56
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: