BMETE80MD04

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fúziós berendezések
A tárgy angol címe: 
Fusion Devices
1
1
0
v
Kredit: 
2
Kizáró tantárgyak: 
Fúziós nagyberendezések
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pokol Gergő
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.01.09.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2015.05.05
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Alapvető fizikai ismeretek, vektoranalízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A BME-UDE együttműködés keretében érkező hallgatók kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus két bevezető előadással kezdődik: az elsőben röviden összefoglaljuk a fúziós berendezésekkel szemben támasztott kritériumok megértéséhez szükséges fizikai ismereteket, a második előadásban röviden ismertetjük a fúziós technológiai elemek főbb típusait és ezek
feladatait. Majd két előadást szentelünk a sztellarátor technológia bemutatásának a német sztellarátor programon keresztül. Ezt három előadás követi, amik a tokamakok múltjával, jelenével és jövőjével foglalkoznak. A szférikus tokamakokat egy előadásban tárgyaljuk, majd a német, amerikai és japán fúziós programok nagyobb mérföldköveinek bemutatása következik. Az utolsó előadásban a szupravezető tokamakok
történelme nyomán a legdinamikusabban fejlődő távol-keleti fúziós programokat mutatjuk be.

The course starts with two introductory lectures: the first one summarizes the physics basis needed to understand the criteria for fusion energy producing devices, while the second reviews the main elements of fusion technology and their functions. This is followed by two lectures of introduction to stellarator technology through the German stellarator program, and three leactures dealing with the past, present and future of tokamaks. Spherical tokamaks are discussed in a separate lecture followed by lectures introducing the most important milestones of German, US and Japanese fusion programs. The last lecture presents the rapidly expanding Far-East fusion programs in the context of the history of superconducting tokamaks.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az aláírás feltétele az órák legalább 70%-án való részvétel, továbbá a házi feladatok eredményes megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Gergő Pokol, Nóra Lazányi, László Horváth: Large fusion devices (available electronically from the lecturer)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
7
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pokol Gergő
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: