BMETE80MD08

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Reaktorfizika
A tárgy angol címe: 
Reactor Physics
3
1
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80MD00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Atommagfizika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szieberth Máté
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.01.09.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2015.05.05
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Alapvető fizikai ismeretek, matematikai analízis, kvantummechanika, magfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A BME-UDE együttműködés keretében érkező hallgatók kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A neutrongáz leírása, Boltzmann-transzport-egyenlet, határfeltételek, a kritikusság fogalma, diffúzióelmélet, egycsoport és sokcsoport közelítések, időfüggés, kinetikai egyenlet, neutron spketrum, lassuláselmélet, termalizáció, üzemanyag rácsok, reaktivitás együtthatók, ki égés, numerikus
módszerek.

Description of the neutron gas, Boltzmann transport equation, boundary conditions, concept of criticality, diffusion theory, one-group and multigroup appriximations, time dependence, kinetics equation, neutron spectrum, slowing down theory, thermalization, fuel la ttices, reactivity coefficients, burnup, numerical methods.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az aláírás feltétele az órák legalább 70%-án való részvétel, továbbá a házi feladatok eredményes megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
James J. Duderstadt, Louis J. Hamilton: Nuclear Reactor Analysis, John Wiley & Sons, 1976
George I. Bell, Samuel Glasstone: Nuclear Reactor Theory, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1970
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szieberth Máté
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: