BMETE80ME09

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Korszerű nukleáris energiatermelés
A tárgy angol címe: 
Modern nuclear energy production
A tárgy rövid címe: 
KorszNuklEnerg
1
1
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.06.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.08.31.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Fizika, Atomerőművek, atomenergia-rendszerek, atomenergetikai alapismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Az Energetikai mérnök mesterképzés (MSc) kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A 21. század elején működő közel 440 atomerőművi blokk zöme a II. generációhoz tartozik, a most épülő új blokkok ugyanakkor a III. generációs technológiából kerülnek ki. Jelenleg folyik a hidrogéntermelésre, tengervíz-sótalanításra, transzmutációra, a nukleáris üzemanyagciklus zárására
is alkalmas ún. IV. generációs reaktorok fejlesztése.
A tárgy ezeket az új nukleáris energiatermelési technológiákat mutatja be. Foglalkozik a III. és a IV. generációs reaktorok f ő jellemzőivel, technológiai megoldásaival.
A tárgy áttekintést ad a fúziós energiatermelés lehetőségeiről is, ezen belül az épülő ITER kísérleti fúziós reaktorról, és a tervezett DEMO
demonstrációs fúziós energiatermelő berendezésről

Követelmények szorgalmi időszakban: 
zárthelyik teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli és szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Az előadó weblapján közzétett. előadási anyagok
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
30
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Atila
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: