BMETE80ME16

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomerőművek üzemtanának fizikai alapjai
A tárgy angol címe: 
Physical Principles of Nuclear Power Plants Operation
1
1
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.01.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.02.05.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Ez a tárgy az alapképzésben megtanult matematikai alapokra épít.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikai mérnök MSc szak kötelező tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az üzemtani jelenségek leírásának módszerei. Mérési és számítási eszközök. Modellek. Szimulációs technikák. Diffúzióegyenlet, numerikus megoldási módszerek. Xenon- és szamárium-mérgeződés differenciálegyenletei. Az egyenletek megoldása analitikusan és numerikusan.
Visszacsatolások az üzemtanban. Önszabályozó képesség, negatív visszacsatolás. Pontkinetikai egyenletrendszer és megoldási módjai, megszaladás. Hőfizikai, termohidraulikai folyamatok reaktorok üzemében, modellezés, numerikus módszerek. Zónamonitorozás. Mér ések, azok kiértékelése. Statisztikus jellemzők: mérési bizonytalanság, szórás, konfidencia-intervallumok.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
a jelenléti követelmények teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
a vizsga letétele
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ előírásai szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
A tárgy oktatójával előzetesen egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tantermi jegyzet és az előadások hallgatóknak kiadott kivonata.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czifrus Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: