BMETE80ME20

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Energia, kockázat, kommunikáció
A tárgy angol címe: 
Energy, Risk, Communication
1
1
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.01.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.02.05.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
-
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikai mérnök MSc szak kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy az erőművek és egyéb energetikai létesítmények lakossági elfogadásának, az ehhez kapcsolódó kommunikációnak a kiemelt aspektusai t foglalja össze. Főbb tárgyalt témakörök: Energetikai kérdések megítélése a közvéleményben; Közvélemény -kutatási módszerek és eredmények;
Az atomenergia lakossági elfogadása; Kockázat fogalma; A kockázat érzékelése – Objektív kockázat, szubjektív félelem; Az egyes energiatermelési módok kockázata; Kockázat kommunikációjának módszerei; A NIMBY-szindróma; Lakossági veszélytudat; A lakossági tájékoztatás sajátosságai; Sajtóközlemény készítésének alapvető szabályai, együttműködés a sajtóval; Válságkommunikáció, a hagyományos
és a közösségi média használata a veszélyhelyzeti kommunikációban. A tárgy a fenti témaköröket gyakorlati példák bevonásával tárgyalja. A
hallgatók a félév során több esettanulmány és projektmunka készítése során készülnek fel a számonkérésre.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
a jelenléti követelmények teljesítése, házi feladat, zárthelyi
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ előírásai szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
A tárgy oktatójával előzetesen egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tantermi jegyzet és az előadások hallgatóknak kiadott kivonata.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
34
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: