BMETE80ME23

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nukleáris alapok
A tárgy angol címe: 
Nuclear Fundamentals
0
0
0
a
Kredit: 
1
Kizáró tantárgyak: 
-
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.01.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.02.05.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lásd a részletes tematikánál!
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikai mérnök MSc szak Atomenergetika specializáció kötelező tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A Nukleáris alapok című tárgy elvégzése akkor ismerhető el, ha a hallgató igazolja a következő öt tárgy elvégzését:
1) BMETE80AE00 Mag- és neutronfizika
2) BMETE80AE01 Atomenergetikai alapismeretek
3) BMETE80AE02 Reaktorfizika mérnököknek
4) BMETE80AE03 Atomerőművek termohidraulikája
5) BMETE80AE07 Környezeti sugárvédelem

Követelmények szorgalmi időszakban: 
az öt kötelező előtanulmányi tárgy teljesítésének igazolása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ előírásai szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
A tárgy oktatójával előzetesen egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tantermi jegyzet és az előadások hallgatóknak kiadott kivonata.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
0
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
0
Ellenőrző adat: 
30
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: