BMETE80MF11

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A nukleáris leszerelés kérdései
A tárgy angol címe: 
Nuclear Non-Proliferation
A tárgy rövid címe: 
ANuklLeszerelés
2
0
0
v
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematika, Kísérleti magfizika, Kvantummechanika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizikus mesterképzés (MSc) kötelező tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Atommagfizikai alapok. Atommagok kötési energiája. Atommagreakciók. A maghasadás és magfúzió. A láncreakció létrejötte és feltételei. Urándúsítás, plutóniumkinyerési technológiák. Maghasadáson alapuló atomfegyverek. Fúziós atomfegyverek. Légköri és földalatti robbantásokból
nyerhető információk. Miniatürizálás és szimuláció. Nukleáris technológiák és nukleáris anyagok forgalmának ellenőrzésével (safeguards) kapcsolatos műszaki és fizikai alapismeretek. A nukleáris fegyverek jelentősége; nukleáris doktrínák; nukleáris kérdések a NATO-ban. A nukleáris non-proliferációs rendszer elemei, jelentősége, működése. A nukleáris fegyverzetkorlátozás története: előzmények, Hiroshima és Nagaszaki, az
atomkorszak és a hidegháború. Az Atomsorompó szerződés pontjai, a felülvizsgálati konferenciák és a kibővítési konferencia, az 1997-es
PrepCom. Küszöbországok: a de facto atomhatalmak, a jó útra tértek, a potenciális küszöbországok és a szovjet utódállamok. Atomfegyvermentes övezetek lakatlan és lakott területeken. A nukleáris robbantások története és a korlátozásukra tett kísérletek: PTBT, küszöbszerződések, a CTBT. Biztonsági garanciák (pozitív és negatív), a "no first use" elve. Verifikáció, a szerződéses kötelezettségek betartásának ellenőrzése és annak problémái. Exportellenőrzés és a nemzetközi exportellenőrzési rendszerek. A nukleáris terrorizmus újabb kérdései. A nukleáris non-proliferáció
magyar vonatkozásai; a rendszer jövője.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az órák legalább 70%-án
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga.
Pótlási lehetőségek: 
pótvizsgán
Konzultációs lehetőségek: 
az előadóval egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Jozef Goldblatt: Arms Control. A Guide to Negotiations and Agreements (1994),
N. Rózsa Erzsébet: Az atomsorompó szerzıdés és az 1995-ös felülvizsgálati és kibővítési konferencia (1995)
N. Rózsa Erzsébet: A nukleáris csend világa felé. (1996)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
22
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Sükösd Csaba
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék
Név: 
Dr. Lévai Ferenc
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék
Név: 
Dr. N. Rózsa Erzsébet
Beosztás: 
főiskolai docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kodolányi J. Műszaki Főiskola
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: