BMETE80MF22

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Ipari katasztrófák
A tárgy angol címe: 
Catastrophes in Industry
A tárgy rövid címe: 
IpariKatasztrófák
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Statisztika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Makai Mihály
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
statisztika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizikus mesterképzés (Msc) kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Mi egy tevékenység eredménye? Miért nem tudjuk az eredményt egyértelműen rögzíteni? Miért kell a biztonsággal foglalkozni?.
2. A bizonytalanság forrásai. A fizikai modellről. Sajátértékfeladat, peremérték-feladat. Használható modell: stabilitás, kevés paraméter. A modell feltevései, azok ellenőrzése. Descartes világképe. Nemlineáris jelenségek, káosz. Folyadékok áramlása, turbulencia. Plazma instabilitása. Ipari folyamat= ember + technika. Ember és gép együttműködése(1): pszichikai jelenségek.
3. A valószínűség. Gyakoriság és a tudáshiány mértéke: valószínűség. A valószínűség meghatározása. Epidemiológiai módszerek. Ritka események (technológia, kozmikus katasztrófa). A valószínűség és a közvélemény. A közlekedés és a dohányzás megítélése. Mi az elfogadható
valószínűsége egy BKV jármű balesetének? Meteorológia, földrengések előrejelzése.
4. Tudomány és technika. Mit tud egy gép? Turing hipotézis, eldönthetetlen probléma. Hiba, hibázás gyakorisága. Szoftver és h ibája. Hardver és hibája. Hibakeresés, tesztelés.
5. Biztonság elemzése(1). Hibadetektálás, diagnosztika. Eseményfa. Hibafa. Az egyes ágak valószínűsége és következménye. A ko ckázat fogalma.
6. Ember és gép. Ember és gép együttműködése (2). Emberek együttműködése. A hierarchia. Az emberi tényező (előreláthatóság, kiszámíthatóság, befolyásolhatóság). Konfliktusok, konfliktushelyzetek.
7. Biztonság elemzése(2). A balesetek elemzése. „Near miss” helyzetek. Az okok felderítése. Mi van ha nem teljesülnek a felt evések? A biztonság mérnöki aspektusai. Öregedés, kopás, karbantartás. Méretezés.
8. A kockázat kezelése. Kockázatelemzés. Adatok gyűjtése elemzése. Menedzselés. Kockázat, racionalitás, kommunikáció. Egy ren dszer és elemeinek kockázata. Bizonytalanság, érzékenység.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi dolgozat írása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
megbeszélés szerint
Konzultációs lehetőségek: 
megbeszélés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
- C. L. Atwood et al.: Handbook of parameter estimation for probabilistic risk assessment, Report NUREG/CR-6823
- Terje Aven: Foundations of risk analysis: A knowledge and decision oriented perspective, Wiley, 2003
- Yacov Y. Haines: Risk modeling, assessment and management, Wiley, 2004
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
2
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
10
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Makai Mihály
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: