BMETE80MF24

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Radioanalitika
A tárgy angol címe: 
Radioanalytics
A tárgy rövid címe: 
Radioanalitika
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
NuklMeresTechn
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szalóki Imre
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Radioaktivitás, sugárzások detektálása, sugárvédelem alapfogalmai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizikus mesterképzés (MSc), Nukleáris Technika szakirány kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Radioizotópok a természetben: kozmogén és terresztriális izotópok, bomlási sorok, antropogén izotópok. Nukleogenézis, az elem ek és a radioizotópok keletkezése. Radioizotópok meghatározása radiokémiai módszerekkel: izotóphigítás, kémiai feldolgozás, nukleáris spektroszkópia
elemei. Kémiai elválasztási eljárások: ioncsere, extrakció, csapadék-leválasztás, desztilláció, elektrolízis. Hosszú felezési idejű nuklidok elemzése: alfabomló, bétabomló izotópok, trícium, C-14, Sr, urán, transzurán izotópok kvantitatív meghatározása. Bevezetés a nukleáris kémiai technológiákba: atomreaktorok üzemanyagának előállítása, a kiégett üzemanyag újrafeldolgozása és a radioaktív hulladékok feld olgozása.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga: jeles 85% felett, jó 75% felett, közepes 60% felett, elégséges 50% felett
Konzultációs lehetőségek: 
a tárgy előadójával egyénileg egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
az előadások részletes vázlata ppt bemutatóként
Choppin, Liljenzen, Rydberg: Nuclear and Radiochemistry (válogatott fejezetek)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szalóki Imre
Beosztás: 
egyetemi docens
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: