BMETE80MF47

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nukleáris elektrodinamika
A tárgy angol címe: 
Nuclear Electrodynamics
2
0
0
v
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kis Dániel Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.27
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kvantumelmélet, magfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A tárgy szabadon választható a fizikus MSc képzés hallgatói számára
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy tematikája az alábbi kérdéscsoportokat érinti:

Kovariáns perturbációszámítás, S-mátrix
Kvantumtérelmélet alapjai, kvantált terek
Elektomágneses sugárzás és anyag kölcsönhatása (pl.: deuteron fotodezintegrációja) Elektron-atommag kölcsönhatás 1.: rugalmas szórás (Möller-potenciál)
Elektron-atommag kölcsönhatás 2.: rugalmatlan szórás Elektron-atommag kölcsönhatás 3.: kollektív gerjesztések Lézer-elektron-atommag csatolt folyamatok (esetleg)

Követelmények szorgalmi időszakban: 
nincs
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
pótvizsga
Konzultációs lehetőségek: 
heti rendszerességgel
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A.I. Akhiezer, A. G. Sitenko, V. K. Tartakovszkíi: Nuclear Electrodynamics
J. M. Eisenberg, W. Greiner: Nuclear Theory (Vol. 1-2)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kis Dániel Péter
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: