BMETE80MF72

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Önálló laboratórium OF2
A tárgy angol címe: 
Independent Laboratory MP2
A tárgy rövid címe: 
ÖnállóLabOF2
0
0
13
f
Kredit: 
13
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80MF85
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
ÖnállóLabOF1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Légrády Dávid
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak Orvosi fizika specializációjának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A két féléves tantárgy keretében a hallgatók diplomamunkájuk témakörében végeznek kutatási feladatokat diplomatéma vezetőjük irányításával. A félév végén írásbeli beszámolót kell leadni a félévben végzett munkáról, amelyet a témavezetőnek láttamozni kell, és javaslatot kell tenni az érdemjegyre.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Írásbeli beszámolót kell leadni a félév során végzett munkáról, amelyet a diplomatéma vezetőnek értékelni kell.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Pótlási lehetőségek: 
Nincs. Egy egész félévi munkát nem lehet pótolni.
Konzultációs lehetőségek: 
A diplomatéma vezetővel egyeztetett módon a félév során folyamatosan
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
182
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
208
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
390
Ellenőrző adat: 
390
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Légrády Dávid
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: