BMETE80MF82

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szeminárium OF2
A tárgy angol címe: 
Seminar MP2
A tárgy rövid címe: 
SzemináriumOF2
0
2
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Légrády Dávid
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.03.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.04.29.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Orvosi Fizika MSc képzés kötelező tárgya / compulsory subject of the Medical Physics MSc course
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A négy féléves tantárgy keretében a hallgatók minden félévben a nukleáris fizika és alkalmazásainak egy-egy élvonalbeli területét dolgozzák fel, és a rájuk esı részt 45 perces elıadásban ismertetik.

During these four-semester courses, students prepare and present 45-minute lectures each semester. The topics of these lectures are chosen from their work on a cutting-edge area of medical physics and its applications.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
kötelező részvétel a szemináriumokon. Az osztályzat a félévközi részvétel alapján alakul ki. / mandatory participation in seminars, the grade is based on mid-semester participation.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs / There isn't.
Pótlási lehetőségek: 
félévente egy alkalommal / once per semester
Konzultációs lehetőségek: 
A tanszék oktatóival előre megbeszélt időpontban, a választott szemináriumi témával kapcsolatban. / At a time agreed in advance with the lecturers of the department, in connection with the chosen seminar topic
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Félévenként és előadási témánként változó / It varies per semester and per lecture topic
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
32
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Légrády Dávid
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szieberth Máté
A tantárgy adatlapja PDF-ben: