BMETE80MFAJ

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Zajmódszerek nukleáris rendszerekben
A tárgy angol címe: 
Noise Techniques in Nuclear Systems
A tárgy rövid címe: 
ZajmódszerekNukleárisRszekben
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AF15
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Reaktorfizika
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE80AF33
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Reaktorfizika
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMETE80AE02
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
Reak.fiz. mérn.
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szieberth Máté
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.06.18
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.06.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Differenciáegyenletek, valószínűségszámítás, matematikai statisztika és a reaktorfizika alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizika MSc Nukleáris Technika szakirány kötelezően választható, Energetikus MSc atomenergetikai szakirány, szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Pázsit Imre professzor angol nyelvű előadása a Chalmers Műszaki Egyetem (Göteborg, Svédország) Nuclear Science and Technology MSc képzésének keretében, melyet videokonferencián bekapcsolódva ill. felvételről lehet meghallgatni. A tárgy a a neutronzaj elméletét és alkamazási lehetőségeit ismerteti két jól elkülöníthető területen: alacsony teljesítményű rendszerekben (ún. zérózaj) és nagy teljesítményű reaktorokban (ún. teljesítményzaj).

Témakörök: 

Zérózaj: Bevezetés a véletlen folyamatokról, Bevezetés a master-egyenletekről, Master-egyenletek levezetése neutronfluktuációkra zéró teljesítményű rendszerekben, Egyenletek levezetése és megoldása a magasabb momentumokra, Reaktivitás mérési módszerek szubkritikus reaktorokban, A neutronfluktuációk alkalmazása a nukleáris biztosítéki ellenörzésekben 

Teljesítményzaj: A teljesítményzaj Langevin-egyenlete, reaktorkinetikai közelítések, különböző perturbációk által okozott neutronzaj számítása, az inverz feladat megoldása: a neutronzaj alkalmazása a reaktordiagnosztikában, perturbációk diagnosztikája, globális zónaparaméterek meghatározása

Követelmények szorgalmi időszakban: 
a félév során kiadott házi feladatok megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
a házi feladat bemutatása szóbeli vizsga keretében (videokonferencia)
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
videokonferencia a szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban kijelölt időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Chalmers jegyzet, előadás diák és interaktív Mathematica notebookok
M.M.R. Williams: Random Processes in Nuclear Reactors. Pergamon Press, 1974.
I. Pázsit and L. Pál: Neutron Fluctuations, Elsevier, 2008
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pázsit Imre
Beosztás: 
professzor
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Chalmers Műszaki Egyetem
Név: 
Dr. Szieberth Máté
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs