BMETE80MFAX

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Sugárvédelem és sugárányékolási számítások nukleáris létesítményekben
A tárgy angol címe: 
Radiation Protection and Shielding Calculations in Nuclear Environment
A tárgy rövid címe: 
SugárvédelemSugárányékolás
1
2
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szieberth Máté
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egytemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2023.02.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2023.02.10.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Sugárvédelem alapjai, neutron és gammatranszport-számítások alapjai, Monte Carlo-módszerek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés Nukleáris technika specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy keretében a GRE@T-PIONEeR projekt keretében a BME NTI és a Münichi Műszaki Egyetem oktatói közreműködésével szervezett „Radiation protection in nuclear environment” tanfolyamon vesznek részt a hallgatók  jelenlétben a BME NTI-ben vagy online. A tárgyat az veheti fel, akinek a jelentkezését a tanfolyam szervezői elfogadták. A tanfolyam modern oktatási módszereket, így.a fordított osztályterem és az aktív tanulás módszereit alkalmazza. Ezért a tanfolyam hibrid formában szervezett szinkron részét megelőzi egy egy hónapos aszinkron felkészülési időszak, amelynek során hallgatók enline tananyagok (jegyzet, videóelőadások, quizek) segítségével önállóan sajátítják el az elméleti alapokat, a tanfolyam maga pedig számítási feladatokon keresztül a tanultak alkalmazására koncentrál. A tanfolyam végén a hallgatók az alkalmazott e-learning rendszerben rögzített teljesítényük alapján kapnak osztályzatot.

A tanfolyam anyaga a következő témákat fedi le: A sugárvédelem alapjai. Ionizáló sugárzások biológiai hatásai. A sugárvédelem szabályozása. Belső sárterhelés elleni védelem. A sugárvédelmi monitorozás eszközei. Környezeti monitorozás. Védelem külső sugárterhelés ellen, A külső sugárterhelés mérése és számítása. Sugárárnyékolási számítások.Analitikus számítási módszerek és  korrekciók (build-up). Determinisztikus számítási módszere (point-kernel, diszkrét ordináták). Monte-Carlo-módszerek. Szóráscsökkentés mély behatolséái problémákban. Sugárányékolási számítások kihívásai.

 

In the framework of the subject the students  participate at the „Radiation protection in nuclear environment” course of the GRE@T-PIONEeR project, delivered by teachers from Technical University of Munich and BME NTI, onsite at the BME or online. Student can only register to the subject if their registration has been accepted by the organizers of the course. The course applies innovative pedagogical approaches like the flipped classroom and active learning. The hibrid synchronous part is preceded by a one month long asynchronous preparatory phase, during which the student learn about the theoretical background in autonomous, self-paced learning, while the synchronous part focuses entirely on the applications with the help of hands-on calculation exercises.

The course covers the following topics: Fundamentals of radiation protection. Biological effects of ionizing radiation on human body. Regulation of radiation protection.Protection from committed dose. Instrumentation for radiation protection in nuclear installations Environmental monitoring. Protection from external sources. Measurement of external dose.  Calculation of external dose. Analytical calculations and corrections. Deterministic methods for shielding calculations. Point kernel method and applications. Discrete ordinates method. Monte  Carlo methods for shielding calculation. Variance reduction in deep penetration problems.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az e-learning anyagok legalább 50 %-ának feldolgozása a tanfolyam kezdetéig. Legalább 50%-os teljesítmény a tanfolyam egészén./Processing of at least 50% of the e-learning materials by the start of the course.At least 50% performance throughout the course
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
A tanfolyam vége után 1 hónapig nyitva áll az online felület, és a feladatok megoldása még benyújtható./The online interface is open for 1 month after the end of the course, and the solutions to the tasks can still be submitted.
Konzultációs lehetőségek: 
Folyamatosan az tanfolyam online felületének Fórum rovatában, ill. személyesen a BME oktatóknál./Continuously in the Forum section of the course's online interface, or in person at the BME instructors.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tanfolyam online felületén elérhető Radiation Protection és Shielding Calculations kézikönyvek./ The Radiation Protection and Shielding Calculations manuals are available on the online interface of the course.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
36
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szieberth Máté
Beosztás: 
egyetemi docens, tanszékvezető
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs