BMETE80MU00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika űrmérnököknek
A tárgy angol címe: 
Physics for Space Engineers
A tárgy rövid címe: 
FizikaŰrmérnököknek
2
1
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pokol Gergő
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2021.11.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2021.11.25.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematikai analízis, mechanika, elektromágnesség alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VIK Űrmérnök MSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. A Világegyetem felépítése
A Világegyetem szerkezeti felépítése és kialakulásának mai elmélete: Ősrobbanás, táguló világegyetem, Hubble-törvény, vöröseltolódás, kozmikus háttérsugárzás, részecskefizikai korszakok, atomok kialakulása, csillagok és galaxisok létrejötte és fejlődése, bolygók, fekete lyukak, kémiai elemek keletkezése. Sötét anyag és sötét energia.

2. A Világegyetem megismerésének eszközei
Sugárzások és sugárforrások az űrben. A kozmosz kutatásának eszközei: távcsövek, rádió- és röntgencsillagászat, műholdas és űrszondás megfigyelések (Hubble, Chandra, Voyager, New Horizons, NuSTAR, Planck), földi megfigyelő eszközök és módszerek (Auger-, Cserenkov, IceCube, Solar neutrínó kísérletek). Meteoritok, holdi és marsi kőzetek elemzése, annak eszközei. A kozmikus sugárzás földi észlelése.

3. A Föld helye a Világegyetemben
Az univerzum, a Tejútrendszer, a Naprendszer, a Föld űrrepülés szempontjából történő bemutatása, Föld alakja, légköre.

4. Koordinátarendszerek
Inerciarendszerek, forgó koordináta-rendszerek, Galilei-transzformáció, speciális relativitáselmélet, tömeg-energia ekvivalencia, Lorentz-transzformáció, időmérés.
Általános relativitás elve, a gravitáció hatása a tér görbületére, a gravitáció hatása az idő mérésére.

5. Koordinátarendszerek alkalmazása
Példák koordinátarendszerek használatára, koordináta-transzformációk.

6. A mechanika alapjai
Tömegpontok és szilárd testek és folyadékok mechanikájának alapjai. Rakétamozgás kinematikája, pozíció, orientáció, sebességkomponensek.

7. Pályák
Kepleri pályák, kéttest probléma, pályaháborgások alapjai. Jellegzetes Föld körüli pályák. Többtestprobléma alapjai, kaotikus pályák, kezdeti feltételekre érzékenység.

8. Számítások tömegpontokkal
Hajítások, rakétamozgás, bolygó pályák.

9. Forgómozgás
Tehetetlenség, főtengelyek, erőmentes pörgettyű, precesszió, nutáció.

10. Forgómozgás számítások
Gyorsuló forgómozgás, pörgettyűk.

11. Űreszközök irányítása
Űreszközök irányítása a tömegközépponthoz viszonyítva: tájolás, stabilizálás, giroszkópok. Űrrandevú létrehozása hagyományos és alacsony tolóerejű manőverekkel, űreszközök kötelékben.

12. Űreszközök üzemi körülményei
Az űreszközök indítási és űrbeli fizikai környezete. Röviden az indításkor fellépő statikus és dinamikus terhelésekről. Súlytalanság, vákuum, légellenállás, atomos oxigén hatása az űreszközökre. Űridőjárás. Meteorok és űrszemét.

13. Részecskék és sugárzások
Űrkörnyezet: részecskék és sugárzások. Töltött részecsék mozgása elektromos és mágneses terekben

14. Elektromos és mágneses terek
Elektromos és mágneses terek keltése töltött részecskék által, Maxwell-egyenletek.
Anyagok elektromos és mágneses jellemzői, diamágnesség, paramágnesség, ferromágnesség.

15. Példák töltött részecskék mozgására elektromos és mágneses terekben
Mozgásegyenlet, Larmor-pálya, mágneses tükrök, driftmozgások.

16. A plazma jellemzői
A plazma jellemzői, Debye-árnyékolás, plazmaparaméter, előfordulása, jellemző paraméterei.

17. Elemi folyamatok és egyensúlyi jellemzők
Elemi atomfizikai folyamatok plazmákban, az elektromágneses sugárzás keletkezési mechanizmusai, hőtranszport folyamatok, részleges és teljes termodinamikai egyensúly, korona-egyensúly.

18. Számolások elemi folyamatokkal
Reakcióráták, rátaegyenletek, hőtranszport vákuumban.

19. Eszközeink a plazma elméleti leírására (óra elmaradása esetén összevonható a következő előadással)
A plazmák elméleti leírása: kinetikus és folyadék elméletek, alkalmazási feltételek, alkalmazási példák.

20. Magnetohidrodinamika
Ideális és rezisztív magnetohidrodinamika alkalmazásokkal, napkitörés, napszél,
a Föld magnetoszférája, sugárzási tér földközelben, dózisfogalmak.

21. Magnetohirodinamikai alkalmazások (óra elmaradása esetén elhagyható)
MHD generátor, mágneses tér befagyása a plazmába.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A gyakorlatokra az első alkalom kivételével kis házi feladatot kell készíteni. A félév során a mechanika témakörből egy nagy zárthelyi lesz.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
A vizsgaidőszakban írásbeli vizsga lesz vegyesen számítási és esszé jellegű feladatokkal.
Pótlási lehetőségek: 
Pótlási lehetőségek az aktuális TVSZ szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadások előtt és után, valamint bármikor, de előre egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
J. W. Cornelisse, H. F. R. Schöyer, K. F. Wakker: Rocket Propulsion and Spaceflight Dynamics. Pitman, London, 1979, ISBN 0-273-01141-3
O. Montenbruck, E. Gill: Satellite Orbits: Models, Methods and Applications. Springer, 2005, ISBN 978-3-5406-7280-7
Nagy Károly: Elméleti mechanika. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002, ISBN 9631939553
Francis F. Chen: Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion, Volume 1: Plasma physics, Pendulum Press, 1984, ISBN 0-306-4133-9
Pokol Gergő, Zoletnik Sándor, Papp Gergely, Horváth László: Bevezetés a fúziós plazmafizikába, BME egyetemi jegyzet, 2016
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
13
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
15
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Beneda Károly
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék (KJK)
Név: 
Dr. Pokol Gergő
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék (TTK)
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sziebert Máté