BMETE80MX04

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomerőművek
A tárgy angol címe: 
Nuclear Power Plants
A tárgy rövid címe: 
Atomerőművek
3
1
0
f
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Boros Ildikó
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
mesteroktató
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2021.12.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2021.12.10.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Nemzetközi Nukleáris MSc specializációk közös tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

II., III. és IV. generációs atomerőművek bemutatása. Különböző típusú atomerőművek elvi hőkapcsolási sémáinak összehasonlítsa, primer és szekunder köri főberendezések és rendszerek részletes bemutatása. A primer és szekunder körben jelentkező korróziós és eróziós folyamatok, primer és szekunder köri vízüzem alapelvei, gyakorlati megvalósítása. Levegőtisztító- és szellőző rendszerek. Technológiai berendezéseket befogadó épületek és helyiség-rendszerek. Vezénylőterem kialakítása, az ergonómiai és a balesetkezelési szempontok érvényesítése. A villamos berendezésének kiépítésének speciális szempontjai. Különböző típusú üzemi és üzemzavari hűtőrendszerek. Az atomerőmű-telepítés szempontjai.

Introduction into Generation I, II and III nuclear power plant technology. Comparison of technological scheme of different NPP types. Detailed description of main primary and secondary equipment and systems. Corrosion and erosion phenomena in the primary and secondary circuit of pressurized water reactors (PWRs); fundamentals of primary and secondary side water chemistry and its technical implementation. Air cleaning and ventilation systems. Buildings and compartments accommodating technology systems. Design of control rooms, implementation of ergonomics and accident management aspects. Special considerations of electrical system design. Cooling systems for normal operation and accident conditions. Siting fo NPPs.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Writing of a short essay in a selected topic (set of topics offered by lecturers); passing 2 mid-term tests (in weeks 6-8 and 13-14)
Pótlási lehetőségek: 
for the mid-term tests in the extra week before the exam period.
Konzultációs lehetőségek: 
According to personal arrangement with the lecturer.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
36
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Boros Ildikó
Beosztás: 
mesteroktató
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs