BMETE80SR14

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Irányítástechnika 2
A tárgy angol címe: 
Control Technology 2
24
0
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Czinder Jenő
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.01.26.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2015.05.05
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Reaktortechnika szakmérnöki szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Atomerőművek irányítástechnikája: Az erőművi automatizálás feladatköre és felosztása. Az atomerőművi irányítástechnika speciális sajátosságai, a biztonság növelésének eszközei. Erőművi blokkok teljesítményszabályozása. A blokk főberendezései együttműködésének feltételei, az ezzel
kapcsolatos szabályozási feladatok. A blokk-szintű teljesítményszabályozás lehetőségei, különös tekintettel az atomerőművekre. Reaktorszabályozás. Az atomreaktorok teljesítmény szabályozásának elvi lehetőségei. A különböző szabályozási módok értékelése a szakasztulajdonságok és a blokk rugalmassága szempontjából. Reaktorok dinamikai tulajdonságai, az eredő átviteli tulajdonságo t meghatározó
folyamatok és azok matematikai leírása. A reaktor önszabályozásának, illetve stabilitásának vizsgálata. A reaktorszabályozás eszközei,
szabályozórudak, bóros szabályozás. Atomerőművek járulékos szabályozási feladatai: primer-köri nyomásszabályozás, a térfogatkompenzátor vízszintszabályozása, a gőzfejlesztők vízszintszabályozása. A reaktorvédelem feladata, felépítése és működése. A Paksi Atomerőműben alkalmazott megoldások ismertetése
Turbinaszabályozás: A turbinaszabályozás feladatköre. Szabályozott jellemzők és beavatkozási lehetőségek. A fordulatszám-szabályozás alapkapcsolása. Teljesítmény, frekvencia-teljesítmény és csereteljesítmény-szabályozás. A turbinaszabályozás alapismeretei. A gőznyelés módosításának lehetőségei, mennyiségi, fojtásos és vegyes rendszerű szabályozási módok. A fordulatszám-szabályozás alapfogalmai. A gőzturbina dinamikai viselkedése normálüzemben, induláskor és teherledobáskor. A tároló terek szerepe a különböző üzemmódokná l.
Szigetüzemű és együttműködő gépcsoportok, a rendszer jelleggörbéje és frekvenciatényezője. A turbinák szabályozásával szemben támasztott
követelmények, a szabályozás javításának lehetőségei. A Paksi Atomerőmű gőzturbináinak szabályozási rendszere. Az eredeti hidraulikus ill. az új elektronikus szabályozási rendszer ismertetése.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsgakövetelmények teljesítése
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A megadott konzultációs időpontokban
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
24
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
126
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czinder Jenő
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
GPK EGR Tsz
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: