BMETE80SR16

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Laboratóriumi gyakorlatok 2
A tárgy angol címe: 
Laboratory Practice 2
0
0
24
f
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szalóki Imre
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.01.26.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2015.05.05
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Reaktortechnika szakmérnöki szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A laboratóriumi gyakorlatok részben mérések, részben szimulátor-gyakorlatok formájában zajlanak, és az alábbi tématerületekhez csatlakoznak:
- Reaktorfizika
- Reaktortechnika
- Sugárvédelem
- Nukleáris méréstechnika
- Neutronaktivációs analitika
- Szabályozástechnika
- Termohidraulika
- Anyagvizsgálatok
A gyakorlatok egy része a BME NTI-ben, más része az egyetem más tanszékein, ill. a KFKI AEKI-ben kerül lebonyolításra.

Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A megadott konzultációs időpontokban
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
24
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
132
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szalóki Imre
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
NTI
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: