BMETE80SR40

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Irányítástechnika 1
A tárgy angol címe: 
Control Technology 1
A tárgy rövid címe: 
Irányítástechnika1
24
0
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szentannai Pál
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.04.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.08.24.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Reaktortechnika szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés kötelező tárgya 2020-tól
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Az irányítástechnika feladata és felosztása. Szabályozás, vezérlés. A szabályozási kör felépítése és működése. Szabályozástechnikai alapfogalmak (jel, tag, hatásvázlat, szabályozók, szabályozószervek, stb.).
Időtartománybeli leírás. Tipikus vizsgáló jelfüggvények és válaszfüggvények. Lineáris, koncentrált paraméterű tagok leírása differenciálegyenletekkel. Tagok csoportosítása dinamikus tulajdonságaik szerint. (P, I, D, PI, PD, PID-tagok.)
Transzformált tartománybeli leírás. Fourier és Laplace transzformáció. Frekvencia és átviteli függvény. A frekvenciafüggvény helygörbéje, Bode-diagramok.
Szabályozott szakaszok dinamikai vizsgálata és identifikációja. Zárt szabályozási körök stabilitásvizsgálata és optimális behangolása.
Többváltozós szabályozási rendszerek leírása: állapottér modell, átviteli mátrix, átviteli rendszermodell és kapcsolatai.     
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Aláírás feltétele az előadások 70%-án való részvétel.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Oktatóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
24
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
126
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Czinder Jenő
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
GPK EGR Tsz
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs