BMETE90AX05

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Analízis 2 informatikusoknak
A tárgy angol címe: 
Analysis 2 for Informaticians
A tárgy rövid címe: 
Analízis2
4
2
0
v
Kredit: 
7
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX04
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Analízis1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Fritz Józsefné dr.
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egy. docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.03.10.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.04.11.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
matematikai analízis alapfogalmai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VIK Műszaki Informatikus Szak kötelező alaptárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Differenciálegyenletek:
szétválasztható változójú, lineáris elsőrendű, magasabbrendű lineáris állandó együtthatós differenciálegyenletek
2. Sorok:
Numerikus sorok konvergencia kritériumai
Hatványsorok, Taylor sor
3. Többváltozós függvények: Határérték, folytonosság
Differenciálhatóság, iránymenti derivált, láncszabály
Magasabbrendű parciális deriváltak és differenciálok. Szélsőérték
Kettős és hármasintegrál kiszámítása. Integrál transzformáció, Jacobi mátrix
4. Komplex függvénytan:
Komplex függvények folytonossága, regularitása
Cauchy-Riemann parciális differenciálegyenletek
Komplex változós elemi függvények értékeinek kiszámítása
Komplex vonalintegrál. Cauchy-Goursat integráltétel és következményei
Reguláris komplex függvény és deriváltjainak integrál-előállításai (Cauchy integrál-formulák)

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 ZH, eredményüknek egyenként min. 30%-nak kell lennie, a 2 ZH átlagának min. 40%-nak kell lennie.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsga TVSz szerint
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
előre meghirdetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Az előadók által készített segédletek a szorgalmi időszakban a TIGRA másolóban elérhetők,
esetleg az előadáson megbeszélt módon a hálózatról letölthetők.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
26
Felkészülés zárthelyire: 
46
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
50
Összesen: 
210
Ellenőrző adat: 
210
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Fritz Józsefné dr.
Beosztás: 
egy. docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: