BMETE90AX12

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika 1 - Alapismeretek
A tárgy angol címe: 
Mathematics 1 - Fundamentals
A tárgy rövid címe: 
Mat1Alapok
0
2
0
a
Kredit: 
1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Lángné dr. Lázi Márta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.11.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.12.13.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A matematika A1a tantárgy kiegészítése; a fogalmak és módszerek alkalmazásait, általánosításait mutatja be.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Vektorszámítás, lineáris algebra elemei. Speciális sorozatok és sorok. Nevezetes függvényhatárértékek. Középértéktételek alka lmazásai. Differenciálszámítás és szélsőérték keresés alkalmazásai. Speciális integrálok. Integrálszámítás alkalmazásai.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
nincs
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Pótlási lehetőségek: 
nincs
Konzultációs lehetőségek: 
egyéni konzultáció fogadóórákon
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Thomas' Calculus, 11th ed. Addison Wesley 2004.
Babcsányi I., Wettl F. Matematikai feladatgyűjtemény I. Műegyetemi Kiadó 1998.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
28
Ellenőrző adat: 
30
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Lángné dr. Lázi Márta
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
BME Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: