BMETE90AX13

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika 2 - Alapismeretek
A tárgy angol címe: 
Mathematics 2 - Fundamentals
A tárgy rövid címe: 
Mat2Alapok
0
2
0
a
Kredit: 
1
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika A1a
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE90AX01
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Matematika A1b
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Lángné dr. Lázi Márta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.11.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.12.13.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Vektorszámítás, egyváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy a Matematika A2 tanulásának segítésére
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Lineáris egyenletrendszerek különböző megoldási módszereinek összehasonlítása. Lineáris transzformációk elméletének (ortonormált bázis, mátrixszámítás, determináns, sajátérték, sajátvektor, diagonalizálhatóság) alkalmazása különböző mérnöki problémálra. Speciális sorok
konvergenciája és sorok hibabecslése. Többváltozós függvények határértékének, deriválásának, integrálásának , szélsőértékének és nyeregpontjának szemléltetése, és mérnöki tudományokban felmerülő matematikai problémák megoldása ezen eszközökkel. Terület-, ívhossz-, térfogat- és felszínszámítás.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
nincs
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Pótlási lehetőségek: 
nincs
Konzultációs lehetőségek: 
egyéni konzultáció fogadóórákon
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Thomas' Calculus, 11th ed. Addison Wesley 2004.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
28
Ellenőrző adat: 
30
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Lángné dr. Lázi Márta
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
BME Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: