BMETE90AX22

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Analízis 2 informatikusoknak
A tárgy angol címe: 
Calculus 2 for Informaticians
4
2
0
f
Kredit: 
6
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX21
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Analízis1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tasnádi Tamás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.07.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2015.05.05
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
„Analízis 1. informatikusoknak” (BMETE90AX21) tárgy anyaga
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VIK Mérnök informatikus BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

– Közönséges differenciálegyenletek: szétválasztható változójú, lineáris elsőrendű, magasabb rendű lineáris állandó együtthatós differenciálegyenletek.
– Lineáris rekurzió.
– Numerikus- és függvénysorok: Numerikus sor összege, alaptulajdonságok. Leibniz-típusú sor. Abszolút és feltételes konvergencia. Konvergenciakritériumok. Függvénysorok, egyenletes konvergencia és következményei. Hatványsorok, Taylor sor, binomiális sor.
– Többváltozós függvények: Határérték, folytonosság. Differenciálhatóság, iránymenti derivált, parciális derivált, totális deri vált. Lláncszabály. Magasabbrendű parciális deriváltak és differenciálok. Szélsőérték. Kettős és hármasintegrál kiszámítása. Inte grál transzformáció, Jacobi-mátrix.
– Fourier-analízis: Trigonometrikus rendszer, Fourier-sor. Fourier-transzformáció és alaptulajdonságai.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A félévközi jegy megszerzésének feltétele az előadások és a gyakorlatok min. 70%-án való részvétel, továbbá az 1., 2. és 3. zh min. 40%-os teljesít
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Központilag szervezve, ill. az előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Fritz J.-né, Kónya I., Pataki G., Tasnádi T.: Analízis 2. informatikusoknak
Fritz J.-né, Kónya I., Pataki G., Tasnádi T.: Analízis 2. informatikusoknak, gyakorlat (http://tankonyvtar.ttk.bme.
G.B. Thomas, M.D.Weir, J. Hass, F.R. Giordano: Thomas-féle kalkulus 1., 2., 3.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
40
Felkészülés zárthelyire: 
54
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Fritz Józsefné
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
Név: 
Dr. Tasnádi Tamás
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: