BMETE90AX26

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika A2 terméktervezőknek
A tárgy angol címe: 
Mathematics A2 for Product Designer Engineers
A tárgy rövid címe: 
MatematikaA2TT
4
2
0
f
Kredit: 
6
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MatematikaA1a
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Gyurkovics Éva
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.04.27.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.06.12.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Egyváltozós analízis, vektoralgebra,komplex számok
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kötelező alaptárgy a Gépészmérnöki Kar Termék- és Formatervező BSc képzésében
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A lineáris egyenletrendszerek megoldása, a megoldás egzisztenciája és unicitása, homogén lineáris egyenletrendszer. Mátrixaritmetika, mátrix rangja. Determináns kiszámítása . Cramer-szabály, polinom-interpoláció . Lineáris tér, altér, bázis, ortogonális és ortonormált bázis. Lineáris
operátor és transzformáció. Operátor mátrixa, geometriai transzformációk mátrixa. Lineáris transzformáció és lineáris egyenletrendszer kapcsolata. Sajátérték, sajátvektor, diagonalizálhatóság. Numerikus sorok, konvergencia, divergencia, abszolút és feltételes konvergencia, konvergenciakritériumok, hibabecslés Leibniz-sorok esetén. Függvénysorozatok és -sorok: konvergenciakritériumok. Hatványsorok:
konvergenciaintervallum, Taylor-sor, Taylor-polinom a maradéktaggal, elemi függvények Taylor-sora, sorfejtés technikája. Fourier-sorok, a
sorfejtés technikája, nevezetes numerikus sorok összegének kiszámítása. Többváltozós függvények folytonossága. Többváltozós függvények differenciálszámítása: deriváltvektor, gradiens és parciális deriváltak kapcsolata, lánc-szabály, Young-tétel, differenciál, függvény lineáris közelítése. Iránymenti derivált. Szélsőérték: lokális és tartományi szélsőérték, nyeregpont. Vektor -vektor függvény deriválhatósága, Jacobi-mátrix és -determináns. Integrálszámítás: területi és térfogati integrál, ezek kiszámítása kétszeres és háromszoros integrállal, integrá ltranszformáció.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két zárthelyi alapján gyakorlati jegy
Követelmények vizsgaidőszakban: 
A TVSZ-nek megfelelöen
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
46
Felkészülés zárthelyire: 
46
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Nágel Árpád
Beosztás: 
mestertanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: