BMETE90AX40

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezető matematika
A tárgy angol címe: 
Introductory Mathematics
A tárgy rövid címe: 
BevMatematika
0
2
0
f
Kredit: 
2
Kizáró tantárgyak: 
Matematika A1a, Matematika A1b, Analízis 1, Matematika E1 tárgyak kreditjének megszerzése után nem vehető fel
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Kádasné Dr. V. Nagy Éva
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.04.06.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.04.27.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai matematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Mérnök BSc képzések szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Témakörök: elemi algebrai műveletek és azonosságok, számtani és mértani sorozatok, elemi alapfüggvények és ábrázolásuk, elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek, két- és három ismeretlenes egyenletrendszerek, másod- és magasabb fokú egyenletek megoldása, abszolút értékes, gyökös
exponenciális és logaritmusos egyenletek, egyenlőtlenségek, szögfüggvények és trigonometrikus egyenletek, százalék - és kamatszámítás, egyszerű geometriai alakzatok terület és térfogatszámítása, síkvektorok, koordináta-geometria elemei, nevezetes görbék, kombinatorika, halmazok, logika.

A feldolgozás módja: A feladatmegoldó készség fejlesztéséhez sok (rutin) feladatot kell megoldani. Ez nagy részben házi feladatként kerülhet sorra, (alkalomról, alkalomra előre előkészített feladatsor). Az órákon a házi feladatok ellenőrzése mellett sor kerül az egyes témakörökhöz tartozó összetettebb feladatok megbeszélésére. Tapasztalatokat szereznek a hétköznapi beszéd és a matematikai nyelv megkülönböztetésé ről, a matematikai pontosságról, az alapvető logikai műveletek használatáról, a matematikai építkezés sajátosságairól.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 db zárthelyi dolgozat megírása min. 50%-os eredménnyel, valamintheti rendszerességű házi feladat
Pótlási lehetőségek: 
a két zárthelyi dolgozat egyike pótolható
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Középiskolai tankönyvek, feladatgyűjtemények aktuálisan kijelölt kötetei.
Kádasné Dr. V. Nagy Éva: Matematikai segédanyag
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
6
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Kádasné Dr. V. Nagy Éva
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
Név: 
Dr. Csákány Anikó
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: