BMETE90AX43

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A differenciálegyenletek és a vektoranalízis mérnöki alkalmazásai 1
A tárgy angol címe: 
Applications of Differential Equation and Vector Analysis in Engineer Working 1
0
2
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MatematikaA2a
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE90AX03
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
MatematikaA2b
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMETE90AX05
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
Analízis2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szilágyi Brigitta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.09.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.10.06.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra, egy- és többváltozós analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Mérnök BSc hallgatók szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Elmélyíti a MatematikaA3 anyagát, nagy hangsúlyt fektetve az alkalmazásokra. Mind a differenciálegyenletek témakör, mind pedi g a vektoranalízis témakör kiválóan alkalmas arra, hogy a hallgatók szaktárgyi órákon szerzett ismereteinek matematikai hátterét jobban megismertesse. Bővítjük a
reguláris órán megismert speciális differenciálegyenletek, illetve a közelítő megoldások körét. A vektoranalízis blokk lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók bepillantást nyerjenek a modern matematikai apparátusok alkalmazásaira.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
két zárthelyi dolgozat
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Hetente egy alkalommal két óra
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A félév folyamán kiadott anyagok, feladatsorok
Thomas-féle kalkulus
Meyberg-Vachenauer: Höhere Mathematik 2. Springer
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szilágyi Brigitta
Beosztás: 
egytemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: