BMETE90AX47

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Gazdaságmatematika
A tárgy angol címe: 
Economic Mathematics
1
1
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MatematikaA2a
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE90AX03
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
MatematikaA2b
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMETE90AX05
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
Analízis2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Kádasné Dr. V. Nagy Éva
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2012.05.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2012.09.19.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra, egy- és többváltozós analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Gazdaságtudományi képzésben résztvevő BSc és MSc hallgatók szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Négy blokk:
1. Közgazdaságtan: - Marshall-kereszt, pókháló-tétel, Samuelson ciklus modellje.
Matematika: - Differencia-egyenletek (első- és másodrendű, stabilitási tulajdonságok).
2. Közgazdaságtan: - Vállalati profitmaximum nem-megújuló erőforrások mellett.
- Hasznosságmaximum az egészséges életmód feltételeit figyelembe véve. Feladat a termelésmenedzsmentből. Matematika: - Lagrange- tétel többváltozós függvények esetén.
- Feltételes szélsőértékfeladatok megoldása egyenlőség- és egyenlőtlenség típusú mellékfeltételek mellett.
3. Közgazdaságtan: - Értékpapír-portfólió összetétele.
- Gazdasági várakozások. Matematika: - Valószínűségszámítás.
4. Közgazdaságtan: - A Leontief-féle dinamikus input-output modell (Ágazati kapcsolatok Modellje).
Matematika: - Nemnegatív mátrixok tulajdonságai. Perron-Frobenius-tétel nemnegatív mátrixokra, Neumann-sor.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
4 beadandó házi feladat, egy zárthelyi dolgozat
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Zalai Ernő, Bevezetés a matematikai közgazdaságtanba, Közgazdasági És Jogi Kiadó, 1989.
Wettl Ferenc, Lineáris algebra azoknak, akik érteni is szeretnék, 2011 (TÁMOP-4.1.2.-08/2/A/KMR-2009-0028).
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
9
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Meyer Dietmar
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Közgazdaságtan Tanszék
Név: 
Kádasné Dr. V. Nagy Éva
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
Név: 
Dr. Fülöp Ottilia
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Illés Tibor
A tantárgy adatlapja PDF-ben: