BMETE90MX58

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Felsőbb matematika informatikusoknak - Sztochasztika
A tárgy angol címe: 
Advanced Mathematics for Informaticians - Stochastics
4
0
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tóth Imre Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.07.03
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2015.05.05
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VIK Mérnökinformatikus MSc képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Valószínűségszámítási alapok ismétlés.
2. Létezés és véletlen.
3. Néhány nevezetes randomizált algoritmus elemzése.
4. Lovász lokális lemmája.
5. Véletlen és bonyolultsági osztályok.
6. Véletlen gráfok.
7. Konvergencia típusok.
8. Generátor- és karakterisztikus függvények. Alkalmazásaik: határeloszlások és nagy eltérések.
9. Sztochasztikus folyamatok elemei: Markov-láncok és Markov-folyamatok.
10. Kitekintés: válogatás a modern valószínűségszámítás problémaköreiből.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi dolgozat teljesítése. Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozatok teljesítése egyenként legalább 40%-ra.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
A vizsgán a tárgy mindkét feléből el kell érni az elégséges szintet. A vizsgajegy megállapítása 50-50%-ban a zárthelyik eredménye és a vizsga alapján történik.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Szükség esetén a számonkérések előtt a hallgatókkal egyeztetve.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Bollobás: Random Graphs, Cambridge University Press, 2001., Rényi: Valószínűségszámítás. Tankönyvkiadó, 1972.
Rónyai, Ivanyos, Szabó: Algoritmusok. Typotex, 2000., Mitzenmacher, Upfal: Probability and Computing. Cambridge University Press, 2005.
Papadimitriou: Számítási bonyolultság. Novadat, 1999., Motwani, Raghavan: Randomized Algorithms. Cambridge University Press, 1995.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tóth Bálint
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
Név: 
Dr. Rónyai Lajos
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
Név: 
Dr. Szabados Tamás
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Simon Károly
A tantárgy adatlapja PDF-ben: