BMETE91AK00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Lineáris algebra
A tárgy angol címe: 
Linear Algebra
A tárgy rövid címe: 
LineárisAlgebra
4
0
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Horváth Erzsébet
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.10.25.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.11.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolában oktatott matematika törzsanyag
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematikus és Fizikus BSc szakok kötelező tárgya, választható tárgy mérnökszakos hallgatóknak.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Komplex számok, polinomok, mátrixok, determináns, lineáris egyenletrendszerek. Vektorterek, bázis, dimenzió, koordinátázás. Direkt felbontás, faktortér, tenzorszorzat, duális tér. Lineáris operátorok és transzformációk. Báziscsere. Skaláris és vektoriális szorzat.
Sajátérték, sajátvektor. Jordan-féle normálalak, mátrixfüggvények.
Bilineáris függvények és kvadratikus alakok. Euklideszi terek. Önadjungált, unitér, ortogonális, szimmetrikus, normális transzformációk. Főtengelytétel. Felbontási tételek.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A vizsgára bocsátás feltétele a gyakorlati jegy megszerzése.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli és szóbeli vizsga.
Pótlási lehetőségek: 
A Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A vizsgák előtt, igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Horváth Erzsébet: Lineáris algebra, Műegyetemi Kiadó, 1995. 45021. számú jegyzet.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
50
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Horváth Erzsébet
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: