BMETE91AM08

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Informatika 1
A tárgy angol címe: 
Informatics 1
A tárgy rövid címe: 
Informatika1
2
0
2
f
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Wettl Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.01.31.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.09.20.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés kötelező alaptárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A számítógép felépítése, a Neumann-féle számítógép-architektúra.
Operációs rendszerek. LINUX és WINDOWS elemi szintű megismerése. Számítógépprogram, adat, állomány -- állományformátumok.
Felhasználói felület: parancssoros, grafikus.
A számítógép és az Internet hatékony használatának elemei.

Dokumentumszerkesztés. Szövegszerkesztő, dokumentumszerkesztő, szedőprogram, kiadványszerkesztő. Egy szövegszerkesztő megismerése. TeX, LaTeX, matematikai szöveg szerkesztése. HTML, XML, MathML.

Programozás alapfogalmai. Burokprogramozás. A C nyelv alapelemei.
A komputer algebra programrendszerek (Maple, Mathematica, GAP) kalkulátor szintű használata és nyelvük alapelemei. Változó, értékadás, szekvencia, elágazás, ciklus, függvényhívás.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok, zárthelyik
Pótlási lehetőségek: 
A Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Zárthelyik előtt kívánság szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Online oktatási anyagok
ECDL tankönyvek
Wettl Ferenc, Mayer Gyula, Szabó Péter: LaTeX kézikönyv. Panem. 2004.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
24
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Wettl Ferenc
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: