BMETE91AM12

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Programozási feladat 1
A tárgy angol címe: 
Programming Project 1
A tárgy rövid címe: 
Programozás1
0
0
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM08
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Informatika1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Wettl Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.01.31.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.09.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Informatika alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja, hogy a korábban megszerzett informatikai ismereteket szinten tartsa, illetve elmélyítse.

A problémának az Informatika 1 tárgyban tanultakra kell épülnie. A probléma lehet tisztán informatikai tartalmú, de kapcsolódhat az első félévben tanult matematikai ismeretek valamelyikéhez is. A félév folyamán a hallgatónak egy maga által választott, az intézet által kitűzött problémát kell megoldania. A félév végén egy rövid, néhány perces demonstráción kell a működő programot bemutatnia az évfolyam többi hallgatója és a témavezető oktatók előtt, egyúttal át kell adnia a dokumentált programkódot, és a problémáról és annak megoldásáról írt rövid dolgozatot .

Ütemterv:
(1) A hallgató a félév első két hetében az intézet által kitűzött problémák közül választ egyet. A hallgatónak lehe tősége van arra is, hogy saját problémajavaslattal jelentkezzen, ami ha megfelelő, felvehető a kitűzött problémák közé.
(2) A hallgatónak a harmadik hét végéig fel kell vennie a kapcsolatot a feladat témavezető oktatójával. (3) Legkésőbb öt héttel a félév vége előtt el kell készülni a programmal, és a róla írt dolgozattal.
(4) A következő két hétben a témavezető oktató áttekinti a megoldást és javaslatokat tesz a hibák kijavítására.
(5) Előre kijelölt időpontban, de legkésőbb 2 héttel a félév vége előtt a hallgató egy rövid, néhány perces előadásban ismerteti a megoldandó feladatot, és a saját, már kijavított megoldását.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az elkészült program minősége alapján
Pótlási lehetőségek: 
A Tanulmányi és vizsgaszabályzatnak megfelelően
Konzultációs lehetőségek: 
A témavezető oktatóval előre megadott időpontokban
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
0
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
70
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
20
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Wettl Ferenc
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: