BMETE91AM17

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
JAVA és WEB programozás
A tárgy angol címe: 
JAVA and WEB programming
A tárgy rövid címe: 
JavaWebProg
1
0
2
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM09
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Informatika2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Simon András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.01.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.09.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Informatika elemei
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés Alkalmazott szakirányának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Dinamikus weboldalak vezérlése JAVAScriptben. Weboldalba ágyazott egyedi célú JAVA kisalkalmazások. Többnézetű weboldal-fejlesztés (a telepített plugin-ek kihasználása, képek nélküli verzió, böngészőfüggetlen weboldalfejlesztés, nyomtatóbarát weboldal...)
Megjelenítési témák. Tipográfiai korlátok és lehetőségek a web-en.
Interaktív oldalak készítése. w3c szabványok, (HTML, XHTML, XML, MATHML, CSS2...), validálás. A weboldal téglalapokra osztása (framek, táblázatok, css2-presentation)
Állapot tárolása a lekérések között: kliens oldalon (cookie) szerver oldalon (session). Kommunikáció a kliens és szerveroldalon futó programok között (XML web-szolgáltatások). Szerveroldali szabványok, CGI, FastCGI. Integrált szerveroldali megoldások: PHP, EJB, ASP.NET
A nemprogramozók bevonása a tartalom fejlesztésébe (content management framework: DRUPAL, ZOPE). Adatbáziskezelés alapjai, relációs adatmodell. Az SQL nyelv, egy programváltozat (pl. mySQL) megismerése.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Órákon való részvétel, zárthelyi, beadandó projektfeladat
Pótlási lehetőségek: 
A Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Számonkérés előtt szervezett konzultációk, egyéni konzultációk fogadóórákon
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Eckel, B.: Thinking in Java, 4th ed. Prentice-Hall, 2006
Flanagan, D.: JavaScript: The definitive guide, 4th ed., O'Reilly, 2004
Greenspun, P.: Internet Application Workbook, elektronikus jegyzet, MIT
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
16
Házi feladat elkészítése: 
32
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Simon András
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: