BMETE91AM24

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Informatika 1
A tárgy angol címe: 
Informatics 1
1
0
2
f
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Wettl Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.06.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.07.20.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A számítógép felépítése, a Neumann-féle számítógép-architektúra.

Operációs rendszerek. LINUX és WINDOWS elemi szintű megismerése.

Számítógépprogram, adat, állomány -- állományformátumok. Felhasználói felület: parancssoros, grafikus. A számítógép és az Internet hatékony használatának elemei.

Dokumentumszerkesztés. Egy szövegszerkesztő megismerése. TeX, LaTeX, matematikai szöveg szerkesztése. HTML, (XML, MathML, CSS). Táblázatkezelés.

Programozás alapfogalmai. Egyszerű algoritmusok leírása metanyelven, blokkdiagrammal és struktogrammal. Az eljárásközpontú programozás elemei: változó, értékadás, szekvencia, elágazás, ciklus, függvényhívás.
Egy programnyelv alapszintű megismerése (Python).

Egy komputer algebra programrendszer (SAGE) kalkulátor szintű használata, elemi szintű programozása.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok, zárthelyik
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Zárthelyik előtt
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Online oktatási anyagok
ECDL tankönyvek
Wettl Ferenc, Mayer Gyula, Szabó Péter: LaTeX kézikönyv. Panem. 2004.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
6
Házi feladat elkészítése: 
32
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Wettl Ferenc
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: