BMETE91AM28

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Hálózatok és a WWW matematikája
A tárgy angol címe: 
Mathematics of Networks and the WWW
2
0
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMEVISZA213
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Algoritmuselm
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE95AM24
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Valszám
3.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM24
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Informatika1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.06.01
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.07.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Az algoritmuselmélet, a valószínûségszámítás és a lineáris algebra elemei
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika BSc képzés Elméleti szakirányának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Keresés az interneten. A Page Rank definíciója. Markov láncok és bolyongás gráfokon.
A Page Rank átfogalmazása és két alkalmazás: Jeh--Widom-skálázás, személyre szabott keresés. Kleinberg módszere (a HITS algoritmus). Mátrixok szinguláris felbontása, gráfklaszterezés és a Kleinberg algoritmus.
Nevezetes gráfmodellek. Fokszámeloszlások vizsgálata. Kis világ modell. Web-es keresõrendszerek felépítése.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok és beszámoló alapján
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ előírása szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint, az elõadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Elektronikusan elérhető anyagok: http://www.ilab.sztaki.hu/~benczur/wwwmat.html
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
32
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
10
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Benczúr András
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA SZTAKI
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: